FOR SKOLER

Dette er et kurs for barn fra 9 år hvor følgende settes i fokus:

AKTIV LÆRING = læring i bevegelse, med praktiske øvelser som gjøres stående og i bevegelse

i SMÅ GRUPPER = barnet føler seg sett/hørt og deltar mye mer