BARNEKURS - for tryggere barn

Målet med kurset er at barn skal lære seg selvmestringsverktøy som de kan bruke aktivt i hverdagen. Kurset inneholder litt teori + flere øvelser + mye morro! 

TEMA for kurset er livsmestring 

* Hva lærer barna? 

Å bli bevisst, og håndtere vanskelige tanker og følelser, forstå hvordan disse påvirker kroppen og valgene vi tar, styrke selvfølelse & selvtillit, beholde ro i stressende situasjoner, kommunisere bedre med andre, sette seg gode mål , få mer glede og motivasjon hver dag.

* Hvem er kurset for?

Kurset er for barn mellom 8-13 år. Blir det mange barn på kurset kan det deles opp etter alder. 

* Hvordan foregår kurset?

Kurset er delt opp i 6 samlinger, og hver samling varer 2 timer. De foregår på ettermiddag/kveld. Gruppen blir enig om dag & tidspunkt sammen. Den vil bestå av 3 til 6 barn per kurs. Vi begynner kurset med litt teori, bruker eksempler for å illustrere teorien, og så prøver vi ut teknikker og øvelser som hjelper oss til å håndtere en utfordring, eller til å føle oss bedre. Barna får en enkel øvelse i "oppgave" som de skal øve på hjemme til neste samling.

Kurset holdes i Asker. Ta kontakt med meg for mer informasjon eller påmelding.