UNGDOMSCOACHING

Barn- og ungdomscoaching er min hjertesak. Å lære barn selvutviklings-teknikker gir dem verktøy for livet og hjelper de til å komme seg raskere ut av vanskelige situasjoner og negative tankemønstre. Ungdomstiden er ofte en utfordrende periode, både for ungdommen og familien. Det er i denne fasen barna legger bak seg barndomsårene og går inn mot voksen alderen- med en masse de skal lære underveis. Og det er ikke alltid lett å håndtere!

I denne vanskelige perioden er det vår rolle som foreldre å hjelpe og støtte våre barn til å finne ut av hvem de er, i stedet for å "lære de" hvordan ting skal gjøres, hvordan de bør leve livet sitt eller hvordan de skal tenke. Det viktigste for ungdommen er å øve på å ta ansvar for eget liv og egne handlinger og få hjelp til å takle livets utfordringer. Husk at vi ikke "eier" barna våre, de er unike mennesker med egne verdier og ønsker. De må lære å styre livet sitt utifra disse. 

I en ungdomscoaching -sesjon er min rolle å lytte til barnet og legge til rette for en åpen dialog der ungdommen kan dele sine dypeste tanker om hvordan de har det idag og hva de trenger  mer eller mindre av i livet for å kunne utvikle seg på en trygg måte. Når ungdommen er bevisst egne tankemønstre og ønsker  kan vi starte reisen mot målet, med en god blanding av kraftfulle spørsmål og teknikker. Etter hver samtale får ungdommen en eller flere konkrete oppgaver som han/hun skal jobbe med for å øve og skape kontinuitet, bevissthet og utvikling.

De vanligste temaer for ungdomscoaching er:

- økt selvfølelse (lære å elske deg selv uansett)

- regulere følelser når de oppstår

- positiv tenkning (mer fokus på det positive i livet samt jobbe med negative følelser og tanker)

- økt selvtillit (være trygg på at du kan klare det)

- stress mestring (lære å roe deg selv ned og holde fokus når stress oppstår)

Statistikk fra ungdata.no viser en stadig økende andel av ungdommer som sliter med psykiske helseplager, som igjen kan resultere i depressive symptomer. Dette skyldes ofte stress /press knyttet til skole, kropp og sosiale medier. Det er viktig å handle raskt når ungdommens utfordring utvikler seg til et angstpreget mønster.