NLP som coachingmetode

Hva er coaching?

Coaching er en samarbeidende og løsningsfokusert samtale. Hensikten med samtalen er å hjelpe deg til å bli en bedre utgave av deg selv, fjerne begrensninger og frigjøre ressursene du trenger for å nå ditt mål. En coach er en objektiv sparringspartner for egen personlig strategi. Du får en trygg plass for å dele innsikt og informasjon, være deg selv, uten å trenge å prestere i noe som helst. En coach er en personlig veileder som stiller virkningsfulle spørsmål for å få til forandring, uten å gi råd - fordi du kjenner deg selv best og vet best hva som er riktig for deg.

Kanskje du har et konkret mål du ønsker å oppnå, eller kanskje en utfordring du ønsker å jobbe med, noe du ønsker å endre i livet ditt? Er du usikker på hva du trenger å bli coachet på kan vi starte samtalen med å utforske livshjulet ditt, og sammen finner vi området i livet hvor du har et forbedringspotensial.

Uansett liten eller stor utfordring - coaching kan hjelpe deg til å se lysere på fremtiden. Mitt ønske er å hjelpe deg til å finne den beste utgaven av deg selv!

Helt konkret jobber vi først med å utforske samtaleemnet og definere ditt mål i samsvar med dine verdier. Når dette er tydelig definert kan vi jobbe sammen med å finne ut av hvordan du kommer dit. 

Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering (eller psykologi) og handler om læren om hvordan hjernen fungerer og hvordan tanker påvirker følelser, fysiologi og adferd. Kropp og sinn henger sammen. Det gir oss muligheten til å jobbe på flere nivåer i forandringsprosessen.

Gjennom bevisstgjøring av negative tankeprosesser, tro eller  overbevisninger, og ved hjelp av virkningsfulle spørsmål og kraftfulle teknikker, skaper vi endring. Du lærer å "omprogrammere" hjernen til å tro på et annet resultat enn den du får idag, og øker deretter muligheten til å nå målet ditt.

Som W. Disney sa: "If you can dream it, you can do it"

Hvorfor du bør prøve coaching...

  • Coaching er et fantastisk verktøy for å få til forandring. Det som gjør coaching så unikt er måten den skaper økt bevissthet på og viser veien til muligheter du aldri trodde du kunne få.

  • Coaching kan hjelpe deg i alle mulige typer utfordringer i livet, privat eller profesjonelt, store og små. Det finnes ingen utfordring det ikke er verdt å snakke om og løse.

  • Min rolle som coach er å guide deg i forandringsprosessen for å nå ditt mål. Din rolle er å være så åpen og ærlig som mulig under samtalene, og ha et reelt ønske om forandring.

  • Som coach er jeg helt upartisk og har taushetsplikt. All informasjon du deler med meg er konfidensiell.

  • Vi definerer sammen hvordan coachingsamarbeidet best kan gjennomføres og du setter agendaen for hver samtale.

  • Coaching er et fleksibelt verktøy som kan utføres nesten hvor som helst. Ønsker du å ta sesjonen ute i naturen eller vil helst sitte i et lukket kontor, det er helt OK! Vi kan til og med gjøre coachingen over telefon, skype eller på chat/mail. Du har derfor ingen grunn til å ikke benytte deg av coaching!