PERSONVERNERKLÆRING


Behandling av personopplysninger i Et Bedre Jeg

Et Bedre Jeg v/Kristina Robinot-Chapon ("vi") ønsker et ærlig og åpent forhold med deg, samt at du føler deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger på en trygg måte og tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, som for eksempel navn, kontaktinformasjon eller helseopplysninger. Ifølge EUs personvernforordning (GDPR) er vi pliktig til å informere deg om hvorfor og hvordan vi samler og behandler dine personopplysninger, hva de brukes til, hvilke rettigheter du har og hvordan dine rettigheter kan tas i bruk overfor Et Bedre Jeg.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for lagring og behandling av dine personopplysninger i virksomheten Et Bedre Jeg er:

Kristina Robinot-Chapon
Postadresse: Holmenåsen 26, 1394 Nesbru
E-postadresse: kontakt@etbedrejeg.no
Telefonnr.: 46665449 

Organisasjonsnummer 924453648

Behandlingsansvarlig er underlagt taushetsplikt.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med Et Bedre Jeg. Disse er nødvendige for å kunne utføre tjenesten du ber om, og det samles kun inn opplysninger som er nødvendige for dette formålet.

Trenger vi å benytte personopplysninger til andre formål vil vi alltid be om ditt samtykke på forhånd.

Personopplysninger som behandles og lagres

Når du registreres som ny klient lagres dine person- og kontaktopplysninger som virksomheten får fra deg. Ytterligere helseopplysninger kan også legges til i journalen ifm konsultasjoner.

 • Alminnelige personopplysninger som: navn og fødselsdato, evt selskapsnavn og stilling hvis det er relevant for Businesscoaching
 • Kontaktinformasjon som: adresse, e-post, telefonnummer
 • Kommunikasjonsopplysninger: personlig informasjon du sender til oss. Dette kan for eksempel være informasjon du fyller ut via kontaktskjema på nettsiden, sender via epost, tekstmeldinger, sosiale medier eller annen type kommunikasjon. Vårt kontaktskjema på nettsiden er kryptert, men dersom du benytter e-post, tekstmeldinger eller andre kanaler der det er mulig å oppgi informasjon i fritekst, oppfordrer vi om å ikke sende mer informasjon enn nødvendig.
 • Kjøps- og betalingsinformasjon: detaljer om type tjenester du kjøpte hos oss, og informasjon vi får hvis du betaler via nettbetaling, som siste del av kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa). Ved betaling med VIPPS vil ingen betalingsinformasjon lagres i våre systemer.
 • Helseopplysninger som: diagnoser og tidligere terapierfaringer (kun hvis du velger å dele denne informasjonen med oss)

Det er viktig at personopplysningene som er lagret hos oss er riktige til enhver tid slik at vi kan holde kontakten med deg. Dersom disse endres, ber vi deg ta kontakt med oss på epost kontakt@etbedrejeg.no.

Behandlingsgrunnlag

 • Registrering når du blir en ny klient
 • Journalføring i forbindelse med konsultasjoner
 • Bestilling av tid/avtale
 • Kommunikasjon mellom deg og oss
 • Fakturering
 • Regnskapsføring

Dine rettigheter

 • Få innsyn i dine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger
 • Be om å endre eller rette uriktige personopplysninger
 • Be om sletting av dine personopplysninger dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen
 • Avslutte avtaleforholdet

Vi innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Et Bedre Jeg skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre. Rettigheten til sletting og endring er kun unntatt i de tilfeller der vi er lovpålagt å oppbevare informasjon, f.eks informasjon knyttet til kjøp/faktura og pasientforhold.

Ta kontakt med oss (se kontaktopplysninger under «Behandlingsansvarlig») hvis du ønsker innsyn, endring eller sletting av dine personopplysninger.

Lagringstid for personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når coachingsamarbeidet avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Vi legger stor vekt på beskyttelse av dine personopplysninger og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter. Virksomheten er også underlagt streng lov om taushetsplikt. Les mer om dine rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Overføring eller deling av personopplysninger

Den nye GDPR-loven nevner at det er lovlig å overføre personopplysninger til andre EU-land som overholder et tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Vi utleverer personopplysninger kun til databehandlere innenfor EU/EØS-området som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til offentlig myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra deg.

Virksomheten bruker følgende databehandlere

Vi har inngått avtale med følgende databehandlere - som er underlagt taushetsplikten gjennom avtaleinngåelse:

 • EASYPRACTICE for føring av journal, online booking, utsendelse av faktura og nettbetaling. Her blir dine kontakt-, person- og evt helseopplysninger lagret. Alle klient- og journalopplysninger er krypterte og oppfyller kravene i personvernloven, slik at de verken går tapt, blir endret eller at uvedkommende får kjennskap eller tilgang til dem. EasyPay-betalinger og data håndteres av Stripe. EasyPractice lagrer kun kortets merke og kortets siste 4 sifre for å sette det på fakturaen. Les mer om Stripe personvernregler her https://stripe.com/privacy
 • WEBNODE behandler informasjonen de mottar fra deg når du besøker nettsiden vår:
 • Informasjonskapsler (se mer info under)
 • loggfiler (IP-adresse eller annen identifiserbar informasjon på nett)
 • FACEBOOK behandler informasjon de får fra deg når du klikker på vår Facebook plug-in (programvareutvidelse) på vår nettside eller er på vår Facebook side:
 • Informasjonskapsler. Disse er allerede registrert fra Facebook hvis du tidligere har besøkt Facebook. Informasjonskapsler brukes også i forbindelse med markedsføring på Facebook.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside. Informasjonskapsler brukes for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nett trafikk og se hvilke områder på nettstedet du har besøkt, slik at innholdet og strukturen til nettstedet kan forbedres, og tjenestene tilpasses ut fra informasjonen som lagres. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv endre innstillingene i din nettleser. Du kan slette eller deaktivere informasjonskapsler, men vær obs på at det kan forhindre deg i å bruke våre tjenester på nettsiden eller vår Facebook side.

Tredjepartslinker

Vår nettside www.etbedrejeg.no kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder og plug-ins til for eksempel Facebook. Hvis du klikker på disse eller aktiverer tilkoblingen, kan det være mulig for tredjeparter å samle inn eller dele data om deg (Facebook for eksempel). Når du forlater nettsiden vår, har ikke vi lenger kontroll eller kan holdes ansvarlig på ditt personvern. Derfor oppfordrer vi deg til å bli kjent med personvernerklæringer til de nettstedene du besøker.

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte eller til Datatilsynet. Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

Oppdatering av personvernerklæringen

Et Bedre Jeg vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere klientene om dette. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Les mer info om dine rettigheter på datatilsynet sine nettsider.