BAK ENHVER ATFERD ER DET EN POSITIV HENSIKT

09.06.2020

Når jeg startet min NLP-utdanning lærte jeg hovedprinsippene som NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) er bygget på. Et av prinsippene - eller forutsetninger - som har påvirket meg mye er «Bak enhver atferd er det en positiv hensikt». Men hva betyr det? Det betyr at vi til enhver tid handler og tar valg for å imøtekomme våre grunnleggende behov.

Vi skaper vår egen realitet og ser verden med våre øyner. Verden er ikke som den er, vi ser den som vi er. En kan se godhet i alle mennesker mens en annen mener alle mennesker er onde. Og likevel lever begge i den samme verden. Hva er intensjonen til den som ser det onde overalt? Kanskje trygghet. Personen velger å beskytte seg mot å bli såret. 

Vi er kontinuerlig i søk etter å møte våre grunnleggende behov: kjærlighet, trygghet, lykke, fred, tilhørighet... og vi tar valg og handler, slik at disse blir møtt. 

Det betyr ikke at valgene vi tar er de smarteste for å oppnå hensikten, men de er valgene som føles mest riktig for oss, med den kunnskapen og de ressursene vi har tilgjengelig der og da. Noen ganger kan denne atferden vi velger til og med være merkelig, destruktiv eller uakseptabel. 

En mor som bruker all sin tid og energi på å få sønnen inn på den beste skolen har kun et ønske om det aller beste for han. Hun ble oppdratt slik selv, "kom inn på den beste skolen og du er trygg hele livet". Men sønnen ender opp med å studere noe han misliker fullstendig og blir ulykkelig i sin karriere.

En leder som ønsker de beste resultatene for avdelingen kan pushe alle for hardt og ende opp med å skape kaos i teamet, samt stress/sykdom blant medarbeiderne. 

Slike eksempler møter vi stadig. Intensjonen er alltid god og personen mener det beste for seg selv eller andre, men noen ganger er valget som er tatt, feil, og resultatet blir ikke som forventet.

Når det skjer gjelder det å snu disse negative atferd som ødelegger for deg, og erstatte de med mer positive handlinger, fortsatt i mål med å møte ditt behov.

TEST DEG SELV!

HVA ER DIN POSITIVE HENSIKT - 

OG HVA ER EN MER POSITIV ATFERD?

Har du en negativ atferd som du kunne ønske å forstå, og bli kvitt? Spør deg selv (se eksempel i parentes) :

  • Hva er den negative atferden, i hvilken kontekst? (Blir sint på barna når de ikke hører på meg)
  • Hva er den positive hensikten bak det, hva prøver denne atferden å gjøre for meg? (Gir meg kontroll)
  • Og når jeg har det (kontroll) - hva gir det meg da? (Da kan vi alle fungere bedre sammen hjemme)
  • Når jeg har det (alle fungerer bedre sammen hjemme)- hva gir det meg? (Harmoni)
  • Når jeg har det (harmoni)- hva gir det meg? (Ro, lykke)

Nå har du kommet til et grunnleggende behov som du prøver å møte når du blir sint i denne situasjonen. Hvordan føles det å vite dette nå? Ser du at det egentlig er en positiv hensikt bak din negative atferd?

Du kan velge å erstatte en negativ atferd med en mer positiv atferd, som er mer i tråd med dine verdier (for eksempel åpenhet, ro, harmoni), og samtidig møte ditt behov. Nå som du er bevisst behovet eller hensikten, spør deg selv:

  • Hvordan kan jeg møte dette behovet uten å bli sint?

Finn en måte som passer for deg og som blir mer positivt for deg og de rundt deg. Husk å være snill med deg selv. Finn en løsning som gir deg ro og lykke hjemmet, på en harmonisk måte, og aksepter at du kanskje ikke får full kontroll på situasjonen hele tiden. Kanskje dere kan ha et «familieråd»? Sitt sammen rundt bordet en kveld dere har god tid, og diskuter en plan i fellesskap. Kanskje barna dine føler mer aksept og ansvar ovenfor regler de har vært med på å beslutte? 

Lær å bli kjent med deg selv og dine grunnleggende behov. Finn din positive hensikt. Du blir bedre kjent med deg selv og dine følelser. Når du har funnet din positiv hensikt er det lettere å endre på den negative atferden og finne en mer hensiktsmessig måte å handle på. 

Du får mer kontroll på egen atferd, men det blir også lettere å akseptere negativ atferd fra andre, og være mer åpen og forståelsesfull. Du vil etter hvert slutte å dømme folk for fort, noe som vil gi deg mer ro i kropp og sinn fordi du ikke lenger føler deg påvirket eller stresset av andres negative oppførsel.

Refleksjon: hvordan kan du tilpasse din kommunikasjon og atferd med de rundt deg på en mer positiv måte, slik at deres felles behov blir møtt?

Tren deg opp til mer forståelse! Når du ser noen gjøre noe du mener er negativt, i stedet for å bli sint eller irritert, spør deg selv:

  • Hva kan være grunnen til at han/hun gjør dette - hva kan denne personen ha opplevd som kan forklare denne handlingen?
  • Hvilket behov trenger denne personen å møte?
  • Se situasjonen fra hans/hennes perspektiv. Hva hadde fått meg til å reagerer slikt?
  • Husk en dag du også oppførte deg på en lignende måte og ble veldig glad for at andre ikke dømte deg for fort. Du hadde sikkert en god grunn da?